piątek, 12 marca 2010

Konkurs filmowy: Człowiek z kamerą - filmy miejskie


Zapraszamy do udziału w konkursie!

1. Zadaniem konkursu jest wybór interesujących filmów podejmujących temat Miasta, jego przestrzeni, historii, relacji, możliwości i ograniczeń. Konkurs "Człowiek z kamerą - Filmy miejskie" jest częścią programu filmowego realizowanego w ramach wydarzenia "madeinpoznan.noc - artystyczna kooperatywa", dnia 17 kwietnia 2010 roku w Poznaniu.

2.Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo.

3. Długość filmu nie może przekraczać 60 minut

4. Technika nadsyłanych filmów jest dowolna.

5. Obowiązującym nośnikiem nadsyłanych filmów jest płyta DVD z kopią filmu w formacje DVD region 2.0

6. Zgłoszenie filmu na konkurs jest bezpłatne. Autor pokrywa koszt przesłania kopii DVD filmu. Kopie nie będą zwracane.

SELEKCJA KONKURSOWA i JURY
7. Selekcja filmów konkursowych obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.

8. Organizator przyjmuje zgłoszenia filmów do selekcji na płytach DVD. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia filmu do konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest terminowe przesłanie kopii ( do 26 marca 2010 - decyduje data stempla pocztowego ) na adres:

Fundacja Tranzyt
ul. Fredry 7/3, 2 piętro
61-701 Poznań
POLSKA

9. Zgłaszający zobowiązany jest do przesłania organizatorom na adres mailowy ffdtranzyt@gmail.com:
- zdjęć z filmu (maks. 3 sztuki - format jpg. lub tiff. rozdzielczość 150 DPI)
- streszczenie filmu(w języku polskim) max. 100 słów,
- informacji o zgłaszanym filmie (imiona i nazwiska twórców, rok produkcji, festiwale, nagrody )
- zdjęcia i biografii reżysera,
- dane kontaktowe (adres mailowy, numer telefonu)

10. Odpowiedzialność za prawny tytuł do zgłoszenia filmu na konkurs leży po stronie Zgłaszającego.

11. Spośród nadesłanych filmów Jury konkursu wybierze 3 filmy przyznając im 1, 2 i 3 nagrodę. Nagodzone filmy zostanaą pokazane podczas "madeinpoznan.noc" 17 kwietnia 2010 roku w kinie Muza w Poznaniu. Po seansie nagrodzonych filmów odbędzie się pokaz specjalny filmu "Człowiek z kamerą", reż. Dżiga Wiertow. Wstęp na pokazy filmów - na podstawie bezpłatnych wejściówek, które można odbierać w kinie Muza (ul. św. Marcin 33) od 12 kwietnia 2010 roku.

Skład jury:

Łukasz Augustyniak - Kino Muza w Poznaniu
Michał Słomka - Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych TRANZYT, Fundacja Tranzyt
Szymon Stęplewski - Fundacja Edukacji Kulturalnej „Ad Arte”; współzałożyciel grupy Antistatic Family / główny przedstawiciel Future Shorts w Polsce, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych Short Waves i Międzynarodowego Festiwalu Nowych Zjawisk Audiowizualnych Vivisesja, prowadzi poznański DKF Filmokrąg
Piotr Zakęs - Kino Rialto w Poznaniu

12. Każdy z jurorów wyłania 3 wybrane przez siebie filmy. Każdy z nich jest punktowany od 1 do 3 za zajęte w kolejności miejsce. Do pokazów w kinie Muza wchodzą te z największą ilością punktów. Jeżeli głosy są rozproszone i kolejny film nie uzyskuje większości, przeprowadza się powtórny wybór.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 kwietnia 2010, na stronie www.madeinpoznan.org

14. Organizatorzy konkursu zapewniają koszty przejazdu i noclegu jednemu reprezentantowi każdego zwycięskiego filmu.

UWAGI KOŃCOWE

15. Zgłoszenie filmu do udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

16. Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do zmiany liczby / wysokości przyznawanych nagród.

18. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy konkursu.
Polecamy stronę
oraz profil madeinpoznan.org na facebooku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz